เมนูหลัก
   หน้าแรก
   บุคลากร
   แบบนักเรียน
   ระเบียบต่างๆ
   แบบฟอร์มลูกเสือ
   แบบฟอร์มการกู้เงิน
   แบบสมัคร ช.พ.ค. ช.พ.ส.
 

Login
Username
Password
 

ปฏิทินปฏิบัติงานOnline สพท.กจ 3
ปฏิทินปฏิบัติงานOnline
Note:เมาส์ชี้ที่วันที่สีฟ้าดูกิจกรรมแต่ละวัน
กลุ่มงาน สพท.กจ. 3
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 

สถิติการใช้งาน
มีผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด
449 ครั้ง


 Online : 1 คน
 


บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

นายนิวัติ โพธิพิพิธ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
นางวันลาภ รัตนสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
-

นางไพรวัลย์ สำเภาเงิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-

น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-
นางสาววิมลทิพย์  กมลวัฒนานนท์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-

นายอนุวัตร์ อยู่เย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-

นางสุกาญดา กาญจนบุตร
พนักงานพิมพ์ดีด
-
นางสาวสรัสวดี  สุทธิ 
พนักงานพิมพ์ดีด
-
นางสาวิภาวรรณ  ขำสอน
พนักงานพิมพ์ดีด
-
 
 

 

Untitled Document