เมนูหลัก
   หน้าแรก
   บุคลากร
   แบบนักเรียน
   ระเบียบต่างๆ
   แบบฟอร์มลูกเสือ
   แบบฟอร์มการกู้เงิน
   แบบสมัคร ช.พ.ค. ช.พ.ส.
 

Login
Username
Password
 

ปฏิทินปฏิบัติงานOnline สพท.กจ 3
ปฏิทินปฏิบัติงานOnline
Note:เมาส์ชี้ที่วันที่สีฟ้าดูกิจกรรมแต่ละวัน
กลุ่มงาน สพท.กจ. 3
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 

สถิติการใช้งาน
มีผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด
727 ครั้ง


 Online : 1 คน
 

ภาพข่าวทั้งหมด

   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     เชิญเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2554
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     เตือนระวังไข้เลือดออก
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     การประเมินสมรรถนะครู
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     16 มกราคม 2553
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     คำขวัญวันครู
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับร.ร.บ้านวังกระแจะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ ขยะรีไซเคิล ปี 2552 จังหวัดกาญจนบุรี
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     "สัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน"
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี
     23 มิถุนายน 2552 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพท.กจ.3 พร้อมคณะติดตามข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังค
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : ร.ร.บ้านกองม่องทะ
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ติดตามข้อมูลนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     23 มิถุนายน 2552 สพท.กจ.3 ปฐมฤกษ์ เยี่ยมบ้านนักเรียน
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     หเพะหกดเหกดเ หเดหกดเหกดเ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     ทดสอบ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : ร.ร.บ้านกองม่องทะ
     สพท.กจ.3 พร้อมคณะติดตามข้อมูลนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาบาคบังคับ ณ ร.ร.บ้านกองม่องทะ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     23 มิถุนายน 2552 สพท.กจ.3 ปฐมฤกษ์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     การชุมนุมยุวกาชาด ระดับเขตตรวจราชการ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     เชิญร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2551
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     พธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายที่ 1
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
     สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 1
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2551 เครือข่ายที่ 1 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ร.ร.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     การประชุมผู้บริหารโครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2551
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     การประชุมผู้บริหาร ณ เขื่อนศรีนครินทร์ โครงการบริหารจัดการการศึกษาภาคบังคับ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
     ทดสอบ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : ทองผาภูมิวิทยา
     asdfasdfasdf
ดูเพิ่มเติ่ม                 
    ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     ทดสอบ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   ภาพข่าวจาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     ทดสอบ
ดูเพิ่มเติ่ม                 
   


 

Untitled Document